9 Nisan 2018 Pazartesi

Pazartesi GÜNÜN YORUMU ve DUASI

GÜNÜN YORUMU ve DUASI
Pazartesi AY günüdür. Ay’ın fıtratı gereği, Ay günlerinde geçici değişken işler, yuva, aile işleri, beslenme, kısa seyahatler, deniz seyahatleri gibi faaliyetlere uygun bir zaman dilimidir. Kendimizi duygusal anlamda açmak, duygularımızı ifade etmek, ailemizle, yuvamızla ilgilenmek, eve ait işlerle ilgilenmek içinde güzel bir gündür.
Zayıflama amaçlı diyetlere Pazartesi başlanır ama aslında bu bir noktada eksik bir uygulamadır. Küçülen Ay fazında başlamaya dikkat edilen diyetlerde zayıflama açısından olumlu sonuçlar alınır. Ay vücut sıvılarını yönetir, Ay günü başlayan diyetlerden daha hızlı verim alabilirsiniz bu yüzden. Diyeti sadece zayıflama uygulaması olarak anlamamalı, sağlıklı beslenme konusunu da bu bağlamda düşünebiliriz.
Ay günleri; daha çok duygu bağı kurmak, duyguları güçlendirici çalışmalar yapmak içinde güzeldir. Keza deniz seyahatleri yapmak, ziyaretler gerçekleştirmek, temizlik yapmak, doğum yapmak, mutfak işleri ile ilgilenmek için de idealdir.

Pazartesi günü duası:
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim
Elhamdülillâhillezî iftehara bi ulivvihî ve ‘alâ bi fahrih. Va’bera bi kuvvetihi ve alime’s-sirra ve ‘alâniyeti Rabbenâ lekel hamdü ve’l-bekâü ve’l-‘azametü ve’l-kibriyâ’. Ente bedî’u’s-semâvâti ve’l-ardi zü’l-batşi’ş-şedîdi ve’l-kuvveti’l-metin. Rabbü erbâbi ve mâlikü’r-rikâb. Hüvallâhü’l-hâliku’l-bâriü’l-musavviru lehü’l-esmaü’l-husnâ, Yüsebbihu lehû mâ fi’s-semâvâti ve’l-ardi ve hüve’l-azîzü’l-hakîm.
Allahümme akbıd anni’l-havenete ve mekra’l-mâkirîn ve cevral câirîn. Fe innî asbahtü müteharrizen bike lâ emlikü mâ ercû ve lâ estetı’u def’a mâ ecidü yâ fârice’l-hümûmi yâ kâşife’l-ğumûm. Ve yâ mücîbe da’veti’l-mazlûmi lâ tü’azzibnî bi kesrati zünûbî. Fağfir li verhamni in tü’azzibn’i fe bi-zenbiî ve in tağfir li fe inneke ente’l-‘azîzü’l-hakim.
Allahümme sellimnâ ve sellim dînenâ ve lâ teslüb vakte’n-nez’ı imânenâ. Ve lâ tüsellıt ‘aleynâ men lâ yehâfüke ve lâ yerhamünâ verzuknâ hayrayi’d-dünya ve’l-âhirati inneke ‘ala külli şey’in kadîr.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd, yüceliği ile övülen, övmesiyle yücelen, gücü her yerde geçen, gizliyi ve açığı bilen Allah’a aittir. Rabbimiz, hamd, ebedilik, azamet ve büyüklük sana aittir. Sen göklerin ve yerin var edicisisin. Şiddetli yakalayış ve metin kuvvet sahibisin. Terbiye edenlerin terbiyecisi, kullarının malikisin. “O yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr 24)
Allah’ım! Hainleri, hilekarların hilesini, zalimlerin zulmünü tut ve benden uzaklaştır. Çünkü ben sana sığınıyorum. İsteklerime (sensiz) sahip olamıyorum. İçimden geçenleri atmaya kadir olamıyorum. Ey kederleri gideren, gamları açan! Ey mazlumların duasına karşılık veren (Allah’ım)! Günahlarımın çokluğu nedeniyle bana azap etme. Beni bağışla, bana acı. Eğer beni cezalandırırsan günahımdandır. Ama eğer affedersen, muhakkak ki sen güçlüsün ve hikmet sahibisin.
Allah’ım! Bizi ve dinimizi saldıranlardan koru. Ölüm anımızda imanımızı söküp alma. Senden korkmayan ve bize acımayanları bizim başımıza musallat etme. Bizi dünya ve ahiretin en hayırlı rızkıyla rızıklandır. Senin her şeye gücün yeter.

Not: Dua, Mehmed Zahid Kotku hazretlerinin Evrad-ı Şerif kitabından

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Küfür, hakaret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
Teşekkürler..

Bumerang - Yazarkafe

Bumads

Mart 2007'nin "En iyi blog"u Seçilmişti blogum!Teşekkürler destekleyen herkese...